PRGInstructions HERE
Wednesday, September 19, 2012

1.09.2012Матю Уорд – 1 септември, 2012

Процесът на Възнесение е планиран; дестинацията на Земята - пето измерение; растяща помощ от извънземни; процеса на Разкриване; Хатон: преизбирането на Обама е от съществено значение за пристигането на извънземните; главният план за Златната епоха; страхът възпира еволюцията на душата

1. С любящ поздрав от всички души на тази станция, за съм Матю. Такова вълнение се носи във въздуха за всички светли души - отброяването до началото на Златния век на Земята е месеци и седмици, а не десетилетия, а после и годините след началото на нейното възнесение!
2. Особено сред наскоро пробудилите се души, но също така и сред някои от отдавна посветените на Светлината има различни схващания относно двата аспекта на това постижение, която е уникално в тази вселена: възнесението и разкриването. Някои гледат на тях като единични, несвързани събития, докато други считат възнесението за процес, а разкриването за събитие. Ние ще говорим за нашата гледна точка по тези текущи процеси като двете страни на една монета, така да се каже.
3. До края на 1930-те си, икономическата депресия се отрази тежко на вашето общество, а възхода на Третия райх в Германия доведе до нашествия в съседни страни. Гая, душата на Земята, знаеше какво се крои в нейното енергийно поле. Тя знаеше, че нейното планетарно тяло, което бе почти лишено от светлината, е прекалено слабо, за да оцелее в неизбежната Втората световна война и други зверства, които биха настъпили поради влиянието на мрака в съзнанието на човечеството.
4. Ето защо и кога тя извика за помощ. Незабавният отговор бе мощно вливане на светлина от далечни цивилизации, което позволи на Земята да се отърси от тъмното трето измерение и бавно да започне да се издига в по-високо, но все още много плътно енергийно ниво. Това беше началото на нейното възнесение.
5. Сега ще превъртим лентата до тази година. През последните дни и първите дни на 2013 г. планетата ще премине през небесният прозорец между третото и четвъртото измерение, където енергийните струи на двете плътности бързо ще се слеят и тя ще навлезе в четвърто измерение, когато ще започне Златната епоха на Земята.
6. Но това славно събитие не е края на нейното пътуване. Издигането ще продължи, докато планетата се установи сигурно в рамките на петото измерение, откъдето Гая, както и  планетарното й тяло  произхождат от древността. След цяла вечност в ниските плътности, които са съизмерими с колективното съзнание на последователни цивилизации, тялото на Гая ще се върне у дома.
7. Всъщност излизането от трето измерение на Земята ще бъде възвестено в цялата вселена! Въпреки това разбирането, че този блестящ процес ще продължи още дълги години напред, ще предотврати унинието в тези, които очакват да се случи някакво драматично събитие на 21 декември. Когато не се случи нищо с такива динамични размери на този ден или всеки друг ден в същата тази тясна времева рамка, колко тъжно би било, ако тези, които разчитат на нещо грандиозно да се подтиснат дотолкова, че да решат на нивото на душата да се присъединят към други, които също избират да не останат на планетата по различни причини.
8. А сега нека поговорим за разкриването. Тъй като това е обвързано с официално съобщение за присъствието на вашето универсалното семейство, много Служители на Светлината се чувстват отчаяни, че сме толкова близо до края на 2012, а все още няма никакво потвърждение за това.
9. Въпреки че някогашната мощ на илюминатите е подкопана, те все още имат силно влияние в някои области, една от които са медиите. Чрез потулването на информация, която не искат да стане общоизвестна, те са попречили на по-голямата част от населението да узнаят, че душите от духовно и интелектуално развити цивилизации се намират около планетата на хиляди кораби или работят рамо до рамо с вас или живеят във Вътрешна Земята. Ето защо много хора във вашия свят нямат каквито и да било очаквания за среща с членове на нашето семейство. Така че в колективното съзнание има недостиг на истинско познание за тях и много малко са склонни да ги приветстват.
10. Всичко това, в съчетание със здравия контрол на тъмните върху някои военни сектори, които могат да изложат на риск както вас, така и тези, които ще се приземят, продължава да забавя обявяването и масови кацания. Но най-сигурно е, че това не е намалило и с една йота постоянната помощ от вашите братя и сестри!
11. Съществени стъпки напред продължават да се предприемат тайно на земята и екипажите на корабите продължават да използват технологията на борда за намаляване на токсичното замърсяване и блокиране на функционирането на мощни оръжия. Те изравняват последиците от земетресения, намаляват скоростта на вятъра и насочват големи бури далеч от гъсто населените райони и едновременно с това позволяват подобно количество негативност да бъде освободено. Непрекъсната координация между разузнавателни единици на земята и небето осуетяват опитите на илюминатите за организирани терористични атаки и продължителни прекъсвания в електрозахранването и в комуникационните системи.
12. За да не помръкне вашата лична светлина от негативни чувства заради факта, че не е имало "Разкриване" към днешна дата, ние Ви молим да разширите това определение, разобличаване или откровение, което да включва вашия израз "излиза на бял свят." Точно това е, което се случва откакто Земята пое курс към възнесение!
13. В тези най-ранни години не е имало доказателства за това, че се случва нещо необичайно, но докато пътешествието на Земята продължава и интензивността на светлината се увеличава, започнаха да се разкриват позорни дейности, които преди са били известни само на злите извършители и на тези, които са били пряко засегнати. Понеже укрепената задълго тъмнина започна да излиза на светло, без да осъзнават, че и те също реагират на вибрациите на светлината, народите започнаха да отварят сърцата и умовете си.
14. Помислете за световната промяна в нагласите към войната. Единството на духа  на съюзническите войски по време на Втората световна война - патриотично е да се убива и е чест да се умре - еволюираха в глобални митинги и медитации за мир. Помислете колко много информация излезе на бял свят за корупцията в правителствата от ниво общини до национално, в мултинационални корпорации и финансови институции. Установена е самоличността на педофилите сред духовенството и в организации, които някога са били считани рай за децата ви, както и хора, за които се е мислело, че са наставници или идоли са развенчани щом тъмните черти от характера им са били разкрити.
15. Сега поставете тези разкрития и всички останали в правилния им контекст -неделима част от възнесението на Земята. Тъй като планетата преминава последователно през все по-високи нива на енергията, все повече и повече области на престъпност и ужасяващи условия, които някога са били скрити излизат наяве. Това бе наложително, за да могат народите да видят как тъмнината е контролирала живота им и в светлината на това осъзнаване, те бяха мотивирани да предизвикат положителни промени.
16. Светлинната енергия на нарастващото осъзнаване, стремежи и действия  на вашата цивилизация, доведоха до издигане на колективното съзнание през цялото пътуване на Земята към възнесението. Само седемдесет и няколко години по-рано тя агонизираше! Нейното преминаване от плътното трето измерение до точката на предстоящото влизане в четвъртата измерение е постижение без прецедент в скоростта и обхвата!
17. Като се има предвид, че разкриването е съществена и неразделна част от процеса на възнесението, не трябва да има разочарование или отчаяние, заради липсата на официално признаване на присъствието на нашето семейство. Бъдете сигурни, такова ще има! Публичното им приемане от определени световни лидери ще бъде венецът в целия процес на разкриване и като вас, ние с нетърпение очакваме този важен ден!
18. Ние разбираме, че е много важно за вас да се знае „кога”. Аз помолих Хатон, ако  може да ни даде актуална информация за това.
Благодаря, че ме попита Матю. Първо искам да кажа, че съм съгласен с всичко, което казахте за разкриването и защо се изчаква с официално посрещане. И аз ти благодаря за обяснението, че нашите екипажи на корабите правят всичко възможно, за да ви помогнат, докато те изчакват да се приземят, а нашите наземни екипи вършат своя дел от работата. Ние сме в готовност от едно десетилетие, за да стартираме този процес!
Но, на въпрос кога нашето присъствие ще бъде "оповестено” безопасността все още е проблем, разбира се, но новият ключов момент е президентските избори през ноември  в Съединените щати. От съществено значение е Обама да запази президентския си пост. Това няма нищо общо с политиката в тази или всяка друга страна! Но има много общо със главния план за Златната епоха!
Планът е в съответствие с това, което Гая - душата на Земята, иска. Тя иска един мирен свят, където всеки да има справедлив дял и всички да зачитат нейната природа. Висшият универсален съвет избра за основен играч една високо развита душа, носеща древната мъдрост и опит в световно лидерство през много животи. Тази душа е Барак Обама.
Той е роден със и е съхранил визията на Гая за Земята. Той носи вдъхновението и уменията, за да го постигне. Неговото преизбиране е наложително, за да може плана да върви напред, защото противникът му не е в състояние и не се интересува да осъществи промените, които този план изисква.
Ние сме напълно аполитични и не подценяваме Мит Ромни! Той, както и тези, които споделят възгледите му не са мотивирани да променят статуквото, когато става въпрос за пари, а очебийната несправедливост, че малко хора имат с милиарди,а милиарди хора имат малко или почти нищо не може и няма да продължи. Земята не ще позволи съществуването на този дисбаланс да продължи.
Мисля, че е нужно да разкрием повече от голямата картина. Големият план включваше някои хора да предизвикат различни видове страдание, които даде на много, много души възможността да приключат с кармата в трето измерение плътност и да балансират други преживявания през целия си живот, за да могат да продължат заедно със Земята. Когато тази част от плана бе завършена преди около десет години, тези хора трябваше да се присъединят към силите на Светлината. Те не го направиха и ето защо войни, предразсъдъци, корупция, алчност, делимост, тероризъм и други разрушителни обстоятелства все още продължават.
Според първоначалния план, до сега всичко това отдавна трябваше да е отминало. Замисълът бе, че когато Обама стана президент, той ще има подкрепата за обединяване на хората от всички нации в световен мащаб и да поведе света към Златния век. Планът предвиждаше ние и вие да се срещнем преди десет години и да работим заедно, за да оправим бъркотията на вашата планета, причинени от алчни, незаинтересовани играчи с власт.
Е, ние сме все още чакаме и усилията на Обама да придвижи реформите бяха блокирани от неговите врагове в Конгреса и от състоятелните хора, които контролират повечето членове на Конгреса. Както чрез смъртни заплахи към неговото семейство така и чрез гласуване анблок, Обама бе принуден да приеме решения, които са против съвестта и визията му за света. След като узна, че той и семейството му са под наша закрила, умът му се освободи от тази дълбока загриженост, но той все още трябваше да се справя с непреклонната партизанщина и безочливи лъжи или изопачаването на фактите.
Това, което е в центъра на сцената в САЩ в момента и трябва да бъде там е как тази нация ще си сътрудничи с други страни, за да се излезе от жалкото състояние, в което се намира вашият свят. Ако нашето появяването се окаже от съществено значение Обама да запази позицията си, ние ще направим това достатъчно време преди изборите. Ако видим, че неговото преизбиране е сигурно, ще се появим скоро след това.
Отново, това не е политически въпрос! След като ние сме там, политическите различия няма да бъдат проблем в никоя страна. Ще излезе наяве истината за нас и за много други ситуации, които ще бъдат оповестени.
Матю, толкова мога да кажа за датата, когато ще можем да се „разкрием". Благодаря ти, че ми даде тази възможност да говори.
19. Хатон, благодарим ти за разясняване на ситуацията толкова ясно и за уверението, че дали малко преди или малко след изборния ден, официалното посрещане на нашето галактическо семейство е скоро! Това слага край на нашите опасения, че душите могат да изберат да си тръгнат, ако не се случи нищо реално на 21 -ви декември – грандиозното събитие ще дойде с представянето на нашето семейство!
20. Скъпи Служители на Светлината, ние знаем, че вашето чувство за неотложност за публично признание на други цивилизации далеч надхвърля любопитството. Това е вашето искрено желание да се сложи край на войната, страданието и произволните актове на насилие.
21. Както заявихме в предишни съобщения, съществуването на тези обстоятелства се дължи в голяма си част на преобладаващите вибрации, които увеличават характеристиките и поведението в дуалността - „доброто” става по-добро, а "лошото", става по-лошо. И в съответствие с това, което Хатон каза за подбиране на точния момент в грандиозния план, към този момент това означава "доброто да стане по-добро".
22. Докато допълнителните години на мрак са причинили ужасяващи беди за много хора, от по-голямо значение е как душите им са били засегнати. Когато един кратък живот, травма и тежки трудности не са били част от договорите на някои хора, Божията благодат за тях се изразява в духовна еволюция, а когато действията на извършителите са извън техния договор, те слизат надолу по стълбата на еволюцията. Това означава, че цикъла на вечния живот на душата не е засегнат неблагоприятно по време на тези допълнителни години на тъмнината и много, много милиони души напреднаха значително в  духовен и интелектуален план.
23. Смятаме, че е важно отново да поговорим за това колко безсмислено е да се страхувате от различни неща. Вие видяхте, че опасенията за тероризъм по време на Олимпийските игри са били за нищо. Ние ви призоваваме да поставите всички останали изпълнени със страх твърдения, прогнози и доклади в същата категория - те няма да се сбъднат! Това не означава, че илюминатите нямат намерение да се опитат да предизвикат страх. Това означава, че точно както предишните им опити се провалиха заради намесата на нашето галактическо семейството над и на планетата, така и всички други техни планове ще ги сполети същата съдба, докато тъмнината бъде победена. И скоро това ще стане!
24. В този момент от възнесение на Земята, дори страховете на много хора не могат да забавят стабилния темп или да отклонят курса й, но това може да повлияе на духовното израстване на хората и на тяхното осъзнаване. Ние прегръщаме всички вас в безусловна любов - най-мощната от всички енергии в тази вселена. Ако приемете това, можете да престанете да се страхувате за това, което предстои и да очаквате с нетърпение, радост и вълнение оставащите дни на тази година, както и на всички години занапред. О, нека се "редактираме" тук - няма линейни указания в континуума, че се приближавате бързо, така че вместо години, ние казваме през всички следващи животи.
25. През дългото си пътуване в този живот, ние бяхме с вас духом и сега се радваме заедно с вас, че всяка стъпка ви доближава до встъпването ви в Златната епоха на Земята.
______________________________________
Любов и мир
Сюзан Уорд
Сайт: Матю Книги
Email: suzy@matthewbooks.com
[Забележка от Сузи: Петата книга от серията книги на Матю „Златната епоха на Земята – живот след 2012 г.”,  ще бъде налична до седмица в електронните книги за Kindle на Amazon.com. Печатното издание ще излезе по-късно тази есен.
Преди две седмици взех участие в събитието "Трансформация 2012" в Pagosa Springs. 150 души по време на конференцията дариха много светлина на планетата!
Освен това ще се говоря на конференцията, организирана от сайта "Сценарий 2012", на 26-28 октомври в Седона, Аризона. Тази конференция ще бъде още една среща на сродни души, чиято наситена с любов енергия ще дари много светлина на Земята. www.the2012scenario.com .
Наскоро бях интервюирана за "White Buffalo: Едно Американско пророчество", духовната одисея на четирима братя да разкрият какво древната мъдрост на Острова на костенурките предвещава за Америка. Документалният филм ще бъде пуснат по-късно тази година. 


Превод:Lucecita

www.whitebuffalomovie.com
http://www.youtube.com/watch?v=HCdXXHHV7Gc
https://www.facebook.com/WhiteBuffaloMovieFriday, September 7, 2012

4.7.12


МАТЮ УОРД – 4 юли, 2012 г.

С любящ поздрав от всички души от това място, аз съм Матю. За нас е радост да ви съобщим, че голяма част от важните промени са в ход. Въпреки че някои факти, които биха могли да бъдат публикувани най-вероятно няма да бъдат - а именно, че за значителен брой от високопоставени Илюминати е дошъл реда да бъдат арестувани – постиженията от най-високо ниво са известни предимно на участващите страни.

В различни части на света в момента текат преговори между представители на цивилизации, които подпомагат Земята и някои от ръководителите във вашите правителства, банки, производства, военната промишленост, селското стопанство, минното дело, медицина, образование, религии, транспорт, развлечения - всъщност всяка област, която засяга живота във вашия свят. Като се има предвид този широк спектър и нивото на присъстващите, няма да бъдете изненадани, че някои от редиците на илюминатите са сред тях.

Представители на извънземни цивилизации встъпват в тези срещи като не се различават от вас, след това се променят в нормалните си тела за известно време, преди да се върнат към първоначалното си състояние. Както можете да си представите, тази промяна всъщност, самото присъствие на тези лица от други светове имаше силен ефект върху вашите преговарящите. Въпреки това, единствената цел на извънземните е да доведат до дълбоки резултати - мъдри решения от вашите хора – и това се случва.

Посетителите са направили убедителни презентации, които са отворили очите на преговарящите за безумието да продължават да действат в техните съответни направления в условия на конкуренция, конфликт, корупция, завоевания и измама. Някои от присъстващите илюминати с готовност приемат предложенията, други не са толкова ентусиазирани, но тъй като е пределно ясно, че дните им са преброени, те се присъединяват към своите колеги, които много охотно напускат кораба, така да се каже.

Интелигентният разговор и разумните дискусии, които да доведат до разширено осъзнаване и сътрудничество винаги са за предпочитане пред по-твърдите мерки. Нещо повече - единственото средство, с което воините на светлината си служат е самата светлина. Просвещението улеснява плавен преход от старите системи към новата, и това наистина е важно, но от по-голямо значение е, че е вашите лидери във всички тези области, а не лица от други цивилизации, задават нова посока за вашия свят.

Значителен напредък е постигнат в двете области с най-непосредствено влияние - на управителните органи и глобалната икономика. От репортажите във вашите масови медии това не изглежда да е така, особено що се отнася до икономиката. Има много разговори и малко действие в Съединените щати и страните, които наричате Еврозоната, на всички, чиито огромни дългове се увеличават с всеки изминал ден.

Според вашите анализатори прогнозата е плашеща. Защото те нямат представа, че днешната ситуация е най-важната прелюдия към създаване на честни и справедливи системи, техните заключения са на базата на историята и академичните възгледи за това как да се решават многонационалните икономически въпроси. Както всичко останало, за което се прогнозира на тези основи, икономическите анализи не са приложими в тази епоха, която е безпрецедентна във Вселената.
Дава се голяма гласност на многото неизвестни в различни правителства. Посоката на новия лидер на Египет и как половината страна, които не са гласували за него ще реагират. До къде ще доведе ядрената програма на Иран. Как дългогодишната враждебност между израелци и палестинци ще бъде разрешена. Какво се случва в Пакистан. Как други народи могат да отговорят на гражданската война в Сирия. Доколко застрашителна може да стане Северна Корея. Какви са плановете на Русия и лидерите на Китай. Какво да се направи за бедните страни в Африка и Латинска Америка.

Тъй като един конкретен въпрос занимава толкова много умове по целия свят, ние ще говорим за него. Президентът Обама ще бъде преизбран и това вече не е въпрос на политика, както някога. Често сме ви казвали, че тези, които планираха Златната епоха помолиха тази душа от високо развита цивилизация да дойде на Земята специално, за да заеме един от най-стратегическите постове по време на тази фаза на Възнесението на Земята от трето измерение и навлизане в четвърто. И всички вие се съгласихте с това, когато ентусиазирано избрахте собствените си роли в този живот.

Ние също така сме говорили за огромното противопоставяне на усилията на Обама да въведе така необходимите реформи в страната си и да се постигне мир в света. Това, което не сме разкривали преди е, че воини на светлината дойдоха от неговия роден дом, за да защитят него и семейството му от групата на тъмни рептили от друга планета, които илюминатите са наели да убият Обама. Това показва степента на страх от тъмните сили, че този президент ще сложи край на дългото им господство, и те са прави. Много скоро те няма да имат повече средства за да купуват убийци, членове на Конгреса или множество лобисти - тогава всички ще видят светлината в Обама и ще приветстват неговото мъдрото управление и действия към единство в света.

Тези и други национални и международни ситуации, които представляват интерес или загриженост, най-уместно могат да бъдат описани като придвижване с различна крачка към "светлината в края на тунела." Защото мощта на енергията на световната трансформация не може да се забави или отклони, от целия този смут ще се появи стабилност. Идеологии и философии, които са запазили страха и разделението залязват и тези крайъгълни камъни на дуалността ще спрат да действат напълно, когато планетата навлезе в ниските нива на четвърто измерение около края на тази година.

Тогава всичко, което излъчва ниски вибрации ще спре да съществува. Това включва владетели на тираничните режими или култури, които отричат правата на жените дадени им от Бог и гражданските права; сатанисти, администратори на съвременни технологии, които са ги използвали за разрушителни цели; управители във Ватикана; физически лица, които все още цензурират информация или поръчват производството на филми, които прославят войната или обрисуват извънземните като чудовищни нашественици.

Как е възможно такива забележителни монументални промени в условията и поведението да се случат до края на годината ви? Само изпълнени със светлина хора ще живеят на Земята тогава.

Междувременно ще има объркване и суматоха. Много „каруци с ябълки” ще се обърнат, когато промените започнат. Ще има преговори за прекратяване на сраженията и сбогуване с войските, завръщането на бежанците по домовете им. Ще бъдат отменени закони, политики, подзаконови актове и практики, които са несправедливи или вредни, включително несправедливи данъчни ставки. Преразпределение на богатството във вашия свят ще облекчи, а след това ще сложи край на неразумното неравенство между малцинството и масите.

Други големи промени ще дойдат постепенно, след като планетата навлезе в четвърто измерение. Членовете на вашето всемирно семейство ще ви помогнат в усилията, които се нуждаят от технологии, като например премахване на всички източници на замърсяване си въздуха, водите и почвата и други процеси за възстановяване на околната среда, както и нови форми на енергия и транспортиране.

Вашите лидери, които притежават духовна и морална почтеност ще продължат да добавят или разширяват реформите, а Земята ще продължи завръщането си към първоначалното си състояние на истински рай и умерен климат в световен мащаб.

Всички тези различия от живота, който сте познавали са наистина драматични, но именно вашето разширяващо се съзнание и духовна яснота ще донесат най-зашеметяващите персонални промени, тъй като ще се издигнете със Земята през четвърто измерение в пето. Ще се сдобиете с перфектно здраве и отново ще израснат липсващи крайници и органи. Не само ще преодолеете ефектите, които са присъщи на остаряването, но тези които вече са в напреднала възраст постепенно ще станат по-млади. Вие ще общуват телепатично с душите навсякъде във Вселената, ще пътувате астрално и ще посещавате любимите си хора в Нирвана. Чрез визуализация ще се научите да проявявате каквото си поискате.

Накратко, ще използвате вродените си способности, които винаги сте имали като ваше рождено право, и ще заемете вашето подобаващо място във всемирното семейство на многоизмерни, вечни души.

А сега, в краткия период от време преди Земята да напусне трето измерение, останалите тъмни сили ще направят последните усилия, за да не загубят последните остатъци на влияние и огромни богатства. Крещящи лъжи от своеволни политици ще продължат още известно време, както и поляризирани възгледи на хората за това, което най-добре обслужва техните лични интереси. Земята все още трябва да освободи известна доза негативност чрез геофизични събития. Тези ситуации обаче са били “самия живот” толкова дълго, че повечето хора са свикнали да го приемат.

Това, което ще предизвика значителни вълнения са шокиращи истини, които ще се появят и безпокойството за високия брой на смъртните случаи, тъй като много души напускат планетата по една или друга причина.

Тази комбинация е повече от достатъчно за населението да се справи емоционално и психически, без да се добавят към хаоса странни същества, които се появяват от космически кораби. Именно поради тази причина висшият всемирен съвет реши да отложи приземяванията на извънземни, а тези които живеят между вас ще забавят разкриването на истинската си идентичност. Предимствата на това отлагане далеч надхвърлят страхът, че се предвижда преждевременно представяне на "извънземните".

Съветът, в който са най-високо развитите души в тази вселена, очакваше до сега да са се осъществили достатъчно промени, така че членовете на нашето всемирно семейство да бъдат приветствани от народите на Земята. Но крепостта на тъмнината продължи много по-дълго, отколкото логично се очакваше.

Душите, които са се съгласили да приемат дълбоко тъмни роли, което ще предложи на много милиони шанс да завършат кармата в трето измерение, ще се присъединят към светлинните сили, те самите са били високо развити души. Когато са приели споразумението, това е било с увереността, че тяхната духовна сила ще устои на изкушението да използва тъмни методи. Вместо това, те бяха запленени да контролират масите и да трупат огромни богатства, спуснаха се по спиралата надолу в дълбините на мрака и съзнателно отказаха да спазят споразумението.

Тяхната мощна глобална мрежа е държала по-голямата част от населението в дуалността, а умовете затворени. В никакъв случай тези хора не са "лоши", те просто са затънали в ограниченията на третото измерение. Техните твърди убеждения, които са били създадени чрез различни методи за контрол на ума включват идеята, че ако някоя друга цивилизация наистина съществува и някога дойде на Земята, би било за да унищожи населението на планетата.

Дори някои съобщения, които са канализирани телепатично или твърдят, че са посочват една цивилизация, която се преструва, че е доброжелателна в действителност възнамерява да ви завладее и да ви пороби. Други съобщения загатват, че извънземните ще ви евакуират преди катаклизъм, който ще унищожи планетата, а други съобщават за същата степен на опустошение, но без да ви спасят. Всички тези твърдения са проектирани, за да създават страх и всички са чист абсурд.

Ето защо ние често ви призоваваме да бъдете проницателни към информацията от всякакви източници. Обърнете се навътре в себе си и се доверете на интуицията си, да ви покаже кое е вярно и кое не. Развиването на това чувство на проницателност и да се научите да се доверявате на посланията от душата си до вашето съзнание не само ще премахнат ненужните чувства на страх, те са възходящи стъпки за разгръщането на душата.

Съветът разчита колективното съзнание на жителите на Земята, като по този начин те знаят, че пристигането на извънземни в този момент ще накара повечето хора да изпаднат в паника. Не само че това би създало повече негативност за Земята, която да премахвате, това би укрепило тъмните сили - те виреят благодарение на енергията на страха.

В този момент се счита за разумно за вас и за вашите братя и сестри от космоса, да се срещнете по-близо до края на годината, когато те могат да се присъединят към вас напълно признати и открито да ви помогнат без никакви плачевни последици. Но тъй като времето не е твърдо определено - това може да се случи и по-рано. Налице е непрекъснато наблюдение на събитията на Земята и колко ефективно интензитета на светлината повдига колективното съзнание и когато възможността за широко разпространен страх вече не съществува, нашето космическо семейство ще се присъедини към вас.

Междувременно те ще продължат да използват технология на борда на техни кораби за намаляване на токсичните ефекти на кемтрейлите и други замърсители. Те ще продължат да изглаждат последиците от земетресенията и омекотяват силата на големи бури, без да се намалява количеството на освободената негативност. Те ще продължат да причиняват неизправност при оръжията, да блокират най-мощните аспекти на технологиите на Илюминатите за контрол на времето и да унищожават техните разработки в гигантските подземни съоръжения. Също така с божественото разрешение да ви помагат, те могат да преместят определени лица, които отказват да се оттеглят от кормилото на различни дейности, които са против доброто на човечеството на Земята.

Знаейки за тези големи скокове напред и за други предстоящи прекрасни събития, променящи живота, може да се чувствате радостни, развълнувани, уверени и солидно подготвени, за да преодолеете предизвикателствата, пред които ще сте изправени през следващите няколко месеца. И тези месеци сякаш ще отлетят -вашето усещане за времето, което минава все по-бързо и по-бързо ще продължи да нараства докато планетата продължава да се издига.

Ако се появят аномалии, за които знаете, че не са болестни симптоми, най-вероятно те са резултат от адаптирането към все по-високите енергийни нива, през които Земята преминава, както и прехода на вашите клетки от въглеродна към кристална структура. Скоро тези аномалии ще изчезнат.

В този момент най-важните сте ВИЕ. Това не е себелюбие или егоизъм, нито е липсата на любов и грижа за другите. Това означава, че само вие можете да вземате решения, които са в съответствие с вашите инстинкти и интуиция, указания от душата към съзнанието ви, което ви побутвания към пътища, които в договора на душата си сте избрали да изпитате по време на този живот. Това може да включва промени в отношения, работа, местоположение, групова принадлежност или други интереси и дейности.

На друго ниво, това може да бъде отдръпване от тривиални интереси и безсмислени занимания и отпадане на необходимостта от трупане на материални притежания. Златният век на Земята не включва интереси, навици, нагласи или поведение, които са повърхностни или по какъвто и да е начин вредни за вас или другите като ревността, завистта, егоцентризма, злобата, огорчение, омразата, клюкарстването. Ако разпознаете някои от тях в себе си, има време за промяна. Фокусирайки се върху живота си в удивителната епоха, към която бързо се доближавате ще ви позволи да възприемате другите и самия живот с любов.

Целта на всяка душа е да се развива духовно и интелектуално. Споразуменията преди раждането ни, които са предназначени за израстването на душите на всички индивиди, които искат да изживеят живота, са направени в безусловна любов. Когато преминавате през кармичните уроци, които сте избрали, имате чувството, че животът тече гладко. Ако възникне тежко безпокойство и копнеж за различни обстоятелства, това означава, че договореното преживяване е приключило и е време да преминете към други избори от договора. Във вибрациите на високите енергийни нива, които Земята е достигнала, задоволството както и недоволство се усилват - нека усещанията, които изпитвате ръководят решенията и действията ви.

В изключително трудни ситуации, съзнанието не разбира, че обстоятелствата са предназначени за обучение и израстване, но душата знае, че постига баланс, за да се развива. Когато един човек сериозно се отклонява от договора си - да кажем като упражнява прекомерен контрол или жестокост извън това, което получателят е избрал, страдащата душа израства с бързи скокове, а извършителят пропада. Във всички случаи божията благодат утешава и повдига тези, с които са се отнасяли несправедливо - те не са избрали в договора на душата такива жестокости, а "нарушителите" си навличат карма, която е също толкова трудна да се понесе.

По тази линия на "нарушителите", няма да мине много време за да разберете кой е бил арестуван за престъпления срещу човечеството и други дела, които са се отразили неблагоприятно на живота на Земята. Тези лица са се отклонили далеч от договора на душата им. Някои от тях ще бъдат осъдени, а други ще умрат преди да бъдат изправени пред пред съда, но никой не ще избяга само-осъждането. Съгласно физическите закони, които управляват живота в тази вселена, по време на процеса на прегледа на живота в Нирвана, те ще почувстват съвсем същата болка и мъка, каквато са изпитали всички онези, чийто живот са засегнали техните жестоки дела. Отвъд възможностите ви е да си представите този процес на мъчително само-наказание и както и способностите на тези лица в следващото им въплъщение.

Като знаят какво ги очаква занапред и разбират, че те са най-слабите брънки във вечна верига, която е нашето духовно семейство, ще ви позволи по-лесно да простите. Високите вибрации на прошката, като и всички други божествени проявления допринасят за растежа на душата.

Просветлени души в цялата тази вселена излъчват любов и ви аплодират докато преминавате радостно през финалния период към Златният век на Земята.


ЛЮБОВ И МИР
Сюзън Уорд


Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Превод: Maya